Kantaro: The Sweet Tooth Salaryman (2017)

7,7Is Kantaro: The Sweet Tooth Salaryman on Netflix United States?

Yes! Kantaro: The Sweet Tooth Salaryman (2017) is available on Netflix United States.

Titre
Kantaro: The Sweet Tooth Salaryman
An
2017
IDMB évaluation
7,7 (650 Votes)
Directors
Actors
Sarutoki Minagawa, Matsuya Onoe, Hiroyuki Onoue, Hazuki Shimizu, Ren Ishikawa

Regardez la bande annonce

Regarder la bande-annonce de Kantaro: The Sweet Tooth Salaryman (2017)

Voir sur Netflix